Lesmodule 'Jij en de media' leert reflecteren op geseksualiseerde beelden

Datum:
15-03-2012

De lesmodule 'Jij en de media' voor VMBO-leerlingen van 13 tot 15 jaar richt zich op het leren omgaan met seksueel getinte en geïdealiseerde beelden die jongeren dagelijks in uiteenlopende media-uitingen te zien krijgen.

Geseksualiseerde mediabeelden

Jongeren zien dagelijks geseksualiseerde beelden in uiteenlopende media. Seksueel getinte beelden hoeven geen negatieve gevolgen te hebben, maar vaak zijn ze eenzijdig en stereotype. Daarnaast is er vaak sprake van geïdealiseerde lichaamsbeelden. Dit heeft zijn weerslag op de attitudevorming en de seksuele omgang tussen jongens en meisjes.

Kwetsbare groepen

Vooral laagopgeleide jonge en/of allochtone jongeren in het VMBO blijken vatbaar voor geseksualiseerde en ideale schoonheidsbeelden en lopen een groter risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag, zelfobjectivering - vrouwen zien hun lichaam als (lust)object dat door mannelijke blikken wordt ‘geconsumeerd’ - of een laag zelfbeeld.

Jij en de media

De lesmodule 'Jij en de media' van Rutgers WPF en Soa Aids Nederland is erop gericht leerlingen in het VMBO kritisch te leren reflecteren op geseksualiseerde en geïdealiseerde (schoonheids-)beelden in verschillende media-uitingen en ze genuanceerder te leren nadenken over seksualiteit en sekserolgedrag. Het uiteindelijke doel is bij te dragen aan een positieve omgang tussen de seksen en preventie van seksuele grensoverschrijding. De lesmodule bevat 2 lessen van 60 minuten, in de vorm van een magazine en dvd en is voor VMBO-leerlingen van 13 tot 15 jaar. De module sluit aan bij het lespakket ‘Lang Leve de Liefde’, een lessencyclus die het maken van seksueel gezonde keuzes bevordert.

Proces

De module is planmatig ontwikkeld, in nauwe samenwerking met onderzoekers, ontwikkelaars, mediadeskundigen en leerkrachten en met input van leerlingen zelf. Op vier VMBO-scholen wordt de module op gebruikswaarde en effectiviteit getest. In september 2012 komt deze vervolgens beschikbaar voor het onderwijs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Milleke de Neef(m.deneef@rutgerswpf.nl).

Lees meer over seks in de media.